Somborski salon 2017.

Izložba Somborski salon petu godinu zaredom predstavlja stvaralaštvo somborskih ateljea. Na konkurs za ovu izložbu prijavilo se 29 autora iz Sombora, onih koji u njemu žive i rade i onih koji su ovde rođeni a svojim stvaralačkim radom pripadaju i drugim sredinama. Selektor Sava Stepanov je selektovao 31 rad 21 autora. Otvaranje izložbe je u utorak 15.8. 2017. godine u Galeriji KC "Laza Kostić" u 19 časova. Izložbu će otvoriti selektor Sava Stepanov, likovni kritičar iz Novog Sada i proglasiti nagrađenog autora Somborskog salona 2017. godine.

"...Danas se sasvim jasno da je čin obnavljanja institucije Somborskog salona ostvaren pre tri-četiri godine bio valjan i izuzetno značajan potez Galerije Kulturnog centra „Laza Kostić“. Dosadašnjim poludecenijskim salonskim prezentacijama, zaista su promenjene umetničke prilike u Somboru. Prevashodno je učinjena vidljivom godišnja produkcija u zavidnom broju aktuelnih ovdašnjih umetničkih radionica. Pre obnovljanja salona više se govorilo o bogatoj umetničkoj tradiciju Sombora nego o aktuelnim ostvarenjima i dometima... Danas je prevaziđeno stanje iz protekle dve-tri decenije: umesto odsustva relevantnih informacija o likovnom životu grada, na sceni su redovni salonski „izveštaji“ o dosegnutim dometima somborskih umetnika. Čak je moguće konstatovati da su izložbe Salona nagovestili i postojanje nekakve lokalne umetničke scene na kojoj se manifestuju rezultati koji su sasvim bliski stanju aktuelne umetničke misli u jednom širem, vojvođanskom, srpskom, pa čak i regionalnom socijalnom i kulturnom okruženju.

Iz godine u godinu, salonske postavke su revnosno i dosledno pratile, verifikovale, vrednovale i prezentovale brojne pojedinačne opuse te odmeravale njihove pozicije u kontekstualnim umetničkim zbivanjima. Među somborskim umetnicima revitalizovan je izlagački elan. Pre svega je to vidljivo u aktivnostima i opusima umetnika mlade i „srednje“ generacije koji su već uspostavili jasne stavove i subjektivističke izraze - definisane pikturalno autentičnim načinom. Aktuelnom somborskom umetničkom situacijom domniraju slika i slikarstvo. U vremenu vladavine precizne, kvalitetne, tehnički savršene, globalno sveprisutne tehnološko-kompjuterske slike, današnjem umetniku je itekako izazovno da bude likovno-pikturalno, sadržinski i filozofski zaseban... Današnji umetnik deluje u okružju u kakvom nikada nije bila ni jedna generacija njegovih predhodnika iz ukupne istorije umetnosti, jer niko do sada nije bio opkoljen čitavim galimatijasom slika najrazličitijeg sadržaja, porekla i kvaliteta. U takvom kontekstu umetnikov zadatak je da nam ponudi ono što celokupna elektronska ikonosfera i njena ikonogtafija nisu u stanju; potrebno nam je „nešto malo duše“, potrebna su nam estetska, etička, duhovna i filozofska uzbuđenja i radovanja. U takvom kontekstu umetničko delo/slika predstavlja svojevrsni agens jedne nove senzibilnosti kojom je moguće sačuvati dragoceni osećaj ljudskosti; onaj osećaj koji nam je potreban i spasonosan u aktuelnom trenutku sveta u permanentnoj krizi...."

iz predgovora kataloga, Sava Stepanov, likovni kritičar.

Share this article

Kontakt info

Poslednje vesti