U utorak otvaranje izložbe "Somborski salon 2016"

Izložba "Somborski salon 2016" biće otvorena u utorak, 16.08.2016, u 19 časova. Izložbu otvara sam selektor Sava Stepanov, istoričar umetnosti i likovni kritičar iz Novog Sada. 

- Već četvrtu godinu za redom,nakon obnavljanja tradicije somborske izložbe  "Majski salon", Izložba Somborski salon 2016, predstavlja najnovija likovna dostignuća koja nastanu u somborskim ateljeima izmedju dva salona. Na konkurs raspisan ove godine javilo se 35 autora, od toga je selektor Sava Stepanov, načinio koncept izložbe, u kojem učestvuje 19 autora. U predgovoru kataloga sam selektor je naveo sledeće :  

 

"Sada već tradicionalna okupljanja umetnika na obnovljenom gradskom umetničkom salonu, tokom nekoliko uzastopnih godina prezentuju i sadevaju podatke o kontinuitetu zbivanja na somborskoj likovnoj sceni. Uostalom, s tom idejom je, početkom ove decenije, obnovljeno ovo izložbeno anale. Danas je već vidljivo da je ideja obnove izložbe bila delotvorna jer su salonske postavke, istina tiho i postupno, počele da objavljuju i inovativne postupke kojima se „hvata korak“ sa aktuelnostima u svetu umetnosti...

....Zbog toga pojavljivanje novomedijskih i drugačijih konceptualnih promišljanja i realizovanja umetničkog dela na ovogodišnjoj salonskoj izložbi – treba pozdraviti. Načinjen je novi korak u približavanju umetničkoj savremenosti. U određenom smislu čak se može govoriti o uspostavljanju određene ravnoteže na relaciji novomedijska ostvarenja – slikarstvo; još više o dobroj izložbenoj komunikaciji između videa i video-performansa (Jelena Zlatar), digitalne animacije (Sandra Janjatović), digitalne grafike (Milan Jovanović Jofke), prostorne instalacije (Vesna Uzelac) sa uzornim apstrakcijskim slikarskim ostvarenjima nekolicine sada već „stalnih“ salonskih izlagača (Mila Aleksić, Tatjana Armuš, Tatjana Dimitrijević, Marija Kemer Rafai, Marija Šarac, Danijela Tasić Cvetković,  Nebojša Vasić, Saša Vulić, Rastko Dimitrijević), sa zanimljivim fantastično-figuracijskim slikarstvom (Davor Gromilović, Borislav Gajić, Zoran Stošić Vranjski), bilbordovskim portretima (Branislav Suvajdžić), sa shematizovanim urbanim predelom (Mina Ševo), te sa dobro konceptualizovanom strip-serijom ekspresivnih figuracijskih skulptura nagrađene Kristine Benja.

 Ova izložba svojim eksponatima i već pomenutim međusobnim sadejstvovanjem, potvrđuje da je Somborski salon potreban ovdašnjoj kulturnoj sredini, ne samo kao „izveštaj“ o aktuelnoj produkciji domicilnih umetnika, nego kao umetnička manifestacija čija je misiju da približi – i stvaraoce, i publiku – novim estetskim modelima primerenim duhu i atmosferi današnjeg sveta."    Izložba traje do 5.09.2016.

Share this article

Kontakt info

Poslednje vesti