Izložba "ATTANTION TV" u Galeriji Kulturnog centra

"ATTANTION TV" Jelene Kovačević Vorgučin i Sibile Petenji Arbutina u galeriji KC "Laza Kostić" Sombor .

Otvaranje izložbe je u utorak, 05.07. u 19 časova.

"Izložba Attantion TV autorki Sibile Petenji Arbutine i Jelene Kovačević Vorgučin je jedinstvena i osobena kako u domenu problema koje tretira, što je čini kritički i socijalno angažovanom, tako i u načinu direktnog i snažnog plasiranja poruke. Dve autorke okupljene oko jedne teme, fotografskim snimcima predstavljaju en face lica dece tokom gledanja televizije. Minimalistički pristup ističe poražavajuću istinu: izrazi dečjih lica i njihovi pogledi su odsutni, prazni, zatupljeni i gledaju kroz fotografa. Suštinska poruka postavke je skretanje pažnje na uticaj medija na sve nas, a naročito na našu budućnost.

Ono što ova izložba ističe je konkretizovanje gorućeg, ali manje očiglednog problema sa devastirajućim posledicama: tehnologizacije detinjstva.

Koristeći se hiperrealističkom fotografijom u minimalističkoj koncepciji, autorke izložbe likovna sredstva stavljaju u službu promocije društvene odgovornosti sa snažnim kritičkim podtekstom. 

Ovaj koncept javno diže glas protiv kiča, neukusa, površnosti i nekritičkog mišljenja a naposletku upozorava na opasnosti kulturne krize savremenog trenutka." ( iz teksta predgovora Ane Rakić )

Jelena Kovačević Vorgučin je diplomirala 1998.god. na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, smer slikarstvo. Magistrirala je 2003. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, na smeru za fotografiju.

Sibila Petenji Arbutina je diplomirala 1999. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, odsek grafike. Magistrirala 2004. godine na istom odseku.

Izložba će trajati do 29. jula.

Share this article

Kontakt info

Poslednje vesti