Predstsva "Stid" i projekcija filma i predavanje "Šumes"

STID je predstava koja podseća na iskonsko ljudsko dostojanstvo. Ono je danas potisnuto, diskreditovano i suvišno, ali zato zatičemo svet ispunjen besmislom i depresijom. U ovoj predstavi ne radi se o psihološkom stidu, već o filozofskom... onom stidu koji nas čini intelektualnim i pojednostavljenim bićima.

Moto ove predstave :

STIDIM SE DA NE BIH ČINIO DELA ZBOG KOJIH BIH SE STIDEO!

PORODICA BISTRIH POTOKA naša je najstarija eko-umetnička komuna. Njen osnivač Božidar Mandić rođen je u Novom Sadu, gde je živeo sve do 1977, kada se seli na planinu Rudnik gde započinje misiju povratka prirodi i eksperimentalne umetnosti. Osnovna načela komune su – Filozofija zemlje, Otvorenost doma, Skromna ekonomija i Stvaralaštvo.

Božidar Manić objavio je do sada 22 knjige, realizovao preko dvadeset pozorišnih predstava sa avangardnim karakterom. Njegova teza je da avangarda mora prvi put da hoda unazad.

Mandić je član Dečije redakcije Radio-Beograda i koluminista lista “Danas” i “Politike“.

Borba za Pojedinca i Planetu osnova je nove filozofije življena nazvanom – PLANETARIZAM!

Share this article

Kontakt info

Poslednje vesti