"Somborski salon 2015"

  • Galerija KC „Laza Kostić“ Sombor, Laze Kostića 5
  • 11 - 31.08.2015.

 

„Galerija Kulturnog centra „Laza Kostić“ je, pre dve godine, obnovila salonsku izložbu u Somboru. Tako se, evo već treći put za redom, prezentuju najnovija ostvarenja i dometi ovdašnjih likovnih stvaralaca. Tokom  dve predhodne, baš kao i na ovogodišnjoj izložbi, namera selektora je bila da se rezultati iz somborskih umetničkih radionica sagledaju u socijalnom i estetskom kontekstu.

U somborskom umetničkom krugu su se pojavili brojni mlađi umetnici koji donose dah svežine. Najradikalniji među njima nastoje da se aktivno uključe u socijalnu sredinu, da deluju na provokativan, kritički i pomalo subverzivan način, te da direktno, bez suvišnih metafora, komuniciraju sa posmatračem.

Nagrađeni Danilo Vuksanović u svojim  pikturalnim ostvarenjima gradi sliku kompleksnog sadržinskog,  plastičkog  i poetičkog dejstva i karaktera. Ovo slikarstvo je zasnovano na erudicijskim potencijalima svoga tvorca, ali je potpuno pikturalno struktuirano i realizovano.

Ovaj novi ciklus izložbi Somborskog  salona započet 2013-te je ustanovljen da bi se bavio aktuelnostima u somborskoj umetnosti, te da bi stručno i ažurno katalogizirao relevantne  pojave ovdašnje umetničke savremenosti. “

- Izvodi iz predgovora kataloga - istoričar umetnosti Sava Stepanov

Izložba “Somborski salon 2015” otvara se u utorak, 11.08.2015. u 19 časova. Selekciju istoričara umenosti Save Stepanova prošlo je 25 umetnika. Postavku ovogodišnjeg salona karakteriše učešće većeg broja mladih umetnika. 

Share this article

Kontakt info

Poslednje vesti