Kazumasa Mizokami “Cvet je cvet, je cvet…” (objekti, instalacije)

Izložba se otvara 16.05. u 20h u Galeriji KC"Laza Kostić", Laze Kostića 5.  Ova izložba je realizovana kao nastavak saradnje KC sa galerijom Visconti Fine Art iz Ljubljane. Izložba ce trajati do 8.06. 2015. Autor je Kazumasa Mizokami koji će i sam prisustvovati otvaranju izložbe.

Kazumasa Mizokami je rođen 1958. god. u Ariti, Japan. Diplomirao je 1992.god. na Akademiji lepih umetnosti u Milanu. Živi i radi u Milanu. 

Konceptualizam u skulpturama Kazumasa Mizokamija je sinteza stvari i ideja.

Ponovo stvoreni prirodni oblici oživljeni u obojenoj terakoti aludiraju na nastavak i obnovu, nastanak i nestanak, i na zavisnost od neumoljivosti protoka vremena. Mizokamijev dijalog sa stvarnošću je suptilan, njegova percepcija je izazov mašti. On ostvaruje svoje oblike u stilizovanim znakovima pri čemu je efekat monumentalan, čak i na neverovatno malim dimenzijama. Njegova igra bojom je naizgled proizvoljna, nekonvencionalna i zasniva se na interaktivnoj logici boja, kontrasta i harmonije. 

Mizokami strastveno ali nikad nametljivo povezuje civilizacije, prošlost i sadašnjost, opuštenu igru i neprevaziđeno majstorstvo.  

Share this article

Kontakt info

Poslednje vesti